Nowy serwis

emFiszki.pl

zapraszamy.
Jesteś tutaj: Strona główna > Matematyka 2012

Matematyka 2012


Odpowiedzi do testu maturalnego 2010 na poziomie podstawowym znajdziesz TUTAJ

Arkusze oraz odpowiedzi z roku 2010 i poprzednich możesz pobrać z naszego specjalnego serwisu: TUTAJ

-----------------------------------------

Do 1982 roku egzamin maturalny z matematyki był obowiązkowy dla wszystkich abiturientów szkół ponadpodstawowych. Od 2002 roku wraz z wdrożeniem reformy systemu edukacji matematyka miała stać się jednym z przedmiotów obowiązkowych dla każdego zdającego egzamin maturalny. W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu wstrzymał wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. Długo trwały dyskusje nad tym, jak ma wyglądać obowiązkowy egzamin z matematyki. Teraz, gdy wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego zostało już przesądzone (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych), nadeszła pora zapoznać się bliżej z konstrukcją tego egzaminu. Z Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), w którym szczegółowo zostały opisane wszystkie aspekty tego egzaminu, możemy się dowiedzieć najważniejszych kwestii.

Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego.
OPIS ARKUSZA DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO

Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:

I grupa - zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0-1. Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając je na karcie odpowiedzi.

II grupa - zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2.

III grupa - zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0-4, albo 0-5, albo 0-6.


Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów. Przy czym, aby zdać maturę z matematyki wystarczy tylko otrzymać powyżej 30% punktów możliwych do uzyskania (30% punktów z 50 możliwych daje 15 punktów) za rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego. Oznacza to, że wystarczy zdobyć powyżej 15 punktów, aby zdać maturę z matematyki!Tutaj można zobaczyć przykładowe arkusze maturalne z matematyki 2010   oraz spróbować swych sił rozwiązując on - line przykładowy test maturalny z matematyki 2010.


Arkusze można przejrzeć i wydrukować. Do każdego arkusza przykładowej matury z matematyki 2010 dołączony jest model odpowiedzi. Zarówno arkusze, jak i modele odpowiedzi do arkuszy zostały opracowane na podstawie CKE.


Testy on - line: Matematyka 2010 - przykładowy test maturalny, poziom podstawowy oraz Matematyka 2010 - przykładowy test maturalny 2, poziom podstawowy zostały opracowane na podstawie arkuszy CKE, a ich ogromną zaletą jest to, że po ich wykonaniu w naszym serwisie już po kilku sekundach otrzymujemy wynik! Zamiast drukować arkusz, a potem mozolnie porównywać rozwiązania z modelem odpowiedzi, można rozwiązywać test maturalny siedząc przed komputerem, popijając kawę (herbatę, etc.) i słuchając przyjemnej muzyki, a nasz system sam porówna odpowiedzi z modelem odpowiedzi. Wynik testu wraz z objaśnieniami pojawi się po kilku sekundach po rozwiązaniu wszystkich pytań testowych.

_______________________________________________________________________

MATURA PRÓBNA - 3 listopad 2009

3 listopada 2009 CKE przeprowadziła próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym.

Tutaj zamieszczamy arkusz i odpowiedzi próbnej matury: http://maximus.pl/bw-matematyka_2010__probna_matura_z_3_listopada_2009_roku_z_odpow-1315.html

_______________________________________________________________________

OPIS ARKUSZA DLA POZIOMU ROZSZERZONEGO

Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych.


Tutaj można zobaczyć arkusze maturalne z matematyki z poprzednich lat oraz spróbować swych sił rozwiązując testy maturalne on- line z matematyki z poprzednich lat.DYSKALKULIA

Dyskalkulia rozwojowa (klasyfikacje: ICD-10 F81.2 i DSM-IV 315.1) - zaburzenie zdolności matematycznych, mające swoje źródło w genetycznych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem; jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych.

Dawniej dyskalkulią określano również podobne objawy wynikające z organicznego uszkodzenia mózgu, obecnie diagnozą określającą taki stan jest akalkulia.

Objawy dyskalkulii:

  • nieumiejętność wykonywania elementarnych działań na materiale liczbowym (dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia) ;
  • wtórny zanik zdolności myślenia logicznego na materiale liczbowym;
  • ogólne problemy w dedukcji, rozumowaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków z działań matematycznych;
  • ataki nerwicowe lub stresowe przed wykonywaniem działań matematycznych.

Definicja dyskalkulii za: Wikipedia

 

UWAGA: MEN zapowiedział, że nie będzie żadnych ulg ani możliwości zwolnienia z matury z matematyki dla dyskalkulików. CKE  również takie stanowisko potwierdza, jednocześnie uspokaja: obowiązkowa matura z matematyki w 2010 r. będzie przygotowana w taki sposób, by osoby z dyskalkulią nie miały problemu z jej zdaniem.
MATERIAŁY DO POBRANIA:
LINKI:

- Opracowania z matematyki 
- Testy on- line z matematyki
- Testy maturalne z matematyki
- Testy z przykładowego egzaminu maturalnego 2010 z matematyki
- Pigułki wiedzy: krótkie definicje matematyczne
- Pigułki wiedzy: ciekawostki i zagadki matematyczne
- Pigułki wiedzy: biografie wielkich matematyków
Na następnej stronie znajdują się WYMAGANIA EGZAMINACYJNE z matematyki.1  |  2


Związki frazeologiczne języka potocznego>

ARKUSZE MATURALNE


Testy maturalne z matematyki - Sprawdź jak wyglądała matura z matematyki w latach poprzednich

Matematyka 2010 - przykładowe testy maturalne z matematyki 2010.

Słownik matematyczny - pigułki wiedzy, czyli definicje podstawowych pojęć matematycznych

Matematyka na wesoło - ciekawostki i zagadki matematyczne

Słynni matematycy - biografie wielkich matematyków

 

dla młodszej siostry lub brata czyli szkoła podstawowa

Zapytaj prawnika

Plan lekcji online - zobacz jak działa